096 44 111 66 - 0989 896 902
Số 223 & 225 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội.