Câu hỏi thường gặp

Chế độ bảo hành xe đạp tại F-x Bike như thế nào?

Sản phẩm được bảo hành 3 năm khung sườn, 12 tháng ở các bộ phận còn lại trừ săm lốp.

Từ 3 – 6 tháng nên mang xe ra tiệm hoặc mang tới F-x Bike để được bảo dưỡng miễn phí khi mua xe tại cửa hàng.