Chính sách đổi trả sản phẩm

1. Thời gian thực hiện: Từ tháng 1/2019 đến khi có thông báo mới.

2. Đối tượng sản phẩm: Áp dụng cho toàn bộ sản phẩm được cung cấp bởi F-x Bike.

3. Nội dung: Nếu sản phẩm lỗi do nhà sản xuất chúng tôi sẽ hỗ trợ đổi sản phẩm khác trong vòng 3 ngày kể từ ngày mua.

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khách!